– english version below

 

De Jokerweek is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (UGent). Tijdens deze week worden de reguliere lessen geschrapt en werken alle studenten over de verschillende studiejaren van de opleiding heen aan een jaarlijks wisselend project. Op die manier proberen we thema’s aan bod te laten komen waarvoor er tijdens het reguliere curriculum weinig tijd overblijft. De absolute vrijheid die de Jokerweek karakteriseert, en de veelheid aan thema’s die kunnen worden geadresseerd, laten ons toe om in te spelen op acute sociale thematieken, te focussen op vergeten architectuurtheoretische onderwerpen, of om zelfs eens écht te bouwen. Alle mensen die de jokerweek maken (stafleden, studenten en externen) werken samen toe naar een collectief eindresultaat.

De intense werksessies tijdens de week worden traditioneel onderbroken door andere activiteiten: Lezingen, pillow talks, lunch-gesprekken, bar-avonden, dansuurtjes, poetry slams, concerten, enzovoort. Elke week eindigt feestelijk: een tentoonstelling van de resultaten wordt gevolgd door een extatisch jokerfeest. Elke Jokerweek staat als hoogtepunt van het academiejaar in het collectief geheugen van de opleiding gegrift.

De jokerweek 2020: Campus Boogie Woogie, focust op een scholencampus in Gent. De campus, waarop zes scholen zijn gevestigd, is een uitdagend stedelijk fragment omwille van twee redenen. Eerst, omdat de scholen op de campus amper samenwerken: hoewel ze de ruimte delen, lopen de gebruiksregimes grotendeels langs elkaar. Bovendien is de campus ook grotendeels geïsoleerd van de rest van de stad. Zo heeft een wijk in de onmiddellijke nabijheid te kampen met verschillende sociale uitdagingen: een hoog armoedecijfer, een erg hoog percentage alleenstaanden en een grote instroom van mensen die hun vaak lange verblijf in de wijk toch als tijdelijk blijven zien. De relatie van de wijk met de campus is —op zijn zachtst gezegd— een complex stedelijk vraagstuk. Aangezien de stad bezig is een stedenbouwkundige visie op deze campus te formuleren, lijkt het ons een uitgelezen kans om vanuit onze academische positie aan deze visie bij te dragen. De absolute vrijheid van de jokerweek, laat ons toe om vanuit onze persoonlijke interesses onze eigen vraagstukken over dit stuk stad te formuleren. Hierdoor kunnen we een veelheid aan standpunten innemen, die —soms radicaal— zullen verschillen van de stedenbouwkundige best practice die nu de visie op dit gebied bepaalt. Het resultaat van ons werk kan deze stedenbouwkundige best practice voeden en misschien ­—op onverwachte wijze— de visie op dit gebied mee kleuren, zonder de pretentie de ultieme oplossing aan te kunnen reiken.

 

 

The Jokerweek is an annual event organised by the Department of Architecture and Urban Planning (Ghent University). During this week, all regular classes are cancelled. Instead, students of different grades are closely collaborating with staff, on yearly changing topics. This way, we want to include topics, for which little to no time is available within the regular curriculum. The absolute freedom that characterizes this week, and the variety of themes that are addressed, allow us to respond to acute societal issues, to work on neglected topics within architectural theory, or even to actually build something for once. All people that collaborate during this Jokerweek are working towards a collective output.

During the week, intense workshops are interrupted by other activities: keynote lectures, intimate pillow talks, bar nights, dancing hours, concerts, poetry slams, etc. Traditionally each week ends festively, with an exhibition of the results and a party. Within (and hopefully also far beyond) our education program, the Jokerweek is invariably ‘chronicled’ as a highlight within the academic year.

Jokerweek 2020: Campus Boogie Woogie is focussing on a campus in Ghent. The campus, on which six schools are located, is a challenging urban fragment. First, because the schools on this campus barely work together: despite sharing the same space, their activities run completely next to each other. And second, because the campus is an island that is isolated from the rest of the city. One district in the immediate neighbourhood of this campus for instance, has to contend with numerous societal difficulties: poverty, a high rate of singles, migratory fluxes, constant comings and goings. Their relation to the campus is a complex one, to say the least. With a grand development plan for the campus in the pipeline, we saw an opportunity to contribute to this societal discussion. Starting from our own academic positions and personal interests, we will formulate our own questions about this piece of city. We will take on a variety of viewpoints that differ —at times radically— from more conventional planning perspectives existing for the site. The result of our work can nourish the urban planning process and —maybe even— colour the development plans in unexpected ways, but ought to remain devoid of all pretentions about being able to formulate any kind of ‘solution’ for the complex urban questions at hand.